پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/04/30 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3826035 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/05/12 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1321646

خوزستان

زنگنه: 3 درصد سرمایه گذاری نفت برای خوزستان اختصاص می‌یابد