پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/13 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2111635 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3103203

خودرو

نماینده مجلس: این وضعیت نتیجه گروگانگیری مردم توسط خودروسازان است