پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 32079763 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 51373326

خودرو

نماینده مجلس: این وضعیت نتیجه گروگانگیری مردم توسط خودروسازان است