پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/04/30 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3900698 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/05/12 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1396202

خودرو

نماینده مجلس: این وضعیت نتیجه گروگانگیری مردم توسط خودروسازان است