پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 18189186 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 38053683

جم

اختلاف ناجا و دفاتر اسناد رسمی ادامه دارد؛
براي چندمين بار در ماههای اخير رخ داد