پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 47820274 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 25058027

جم

طرح سوال از رییس جمهور برای دومین بار در جمهوری اسلامی؛