پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 44837716 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 22082231

جم

بی‌تدبیری مسئولان و ناامیدی مردم
در پی انتشار آگهی در فضای مجازی