پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 17348724 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 37214060

جم

طرح سوال از رییس جمهور برای دومین بار در جمهوری اسلامی؛