پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 17984755 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 37849453

جم

اصرار به قطع صدای منتقد حتی اگر بخشدار باشد؛
امام جمعه بردخون: