پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/04/30 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3899253 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/05/12 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1394759

جم

معاون بازرسی سازمان صنعت و تجارت بوشهر:
پس از شکست مقابل استقلال