پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/02/21 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1303515 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/02/14 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2484857

جم

حواشی دیده نشده از اجلاس گروه ۲۰؛
نفتی‌ها دور خود حصار کشیده‌اند