پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 47673519 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 24911702

جم

به بهانه حاشیه‌های اخیر درباره توزيع اعتبارات تملک دارایی استان؛