پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/04/30 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3900400 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/05/12 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1395906

جم

در اولین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری؛
نگاهی به شعارهای پوپولیستی در انتخابات ریاست‎جمهوری