پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 17347484 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 37212820

جم

در پی طولانی شدن قطع خطوط ارتباطی این شهرستان