پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 18187720 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 38052218

جم

در اولین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری؛
نگاهی به شعارهای پوپولیستی در انتخابات ریاست‎جمهوری