پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 43245024 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 20493528

جم

در حاشیه پیشنهاد پتروشیمی‌ها برای مالکیت پارس جم