پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/13 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1753955 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2746134

تهران

روابط عمومی فرودگاه بوشهر: حذف پروازهای دو شرکت باعث این اتفاق است