پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 28815293 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 49171583

تهران

روابط عمومی فرودگاه بوشهر: حذف پروازهای دو شرکت باعث این اتفاق است