پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/12/28 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 61674 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 44752928

تحریم

رویداد بی سابقه ای که تیم مذاکره کننده خلق کرد
توافق هسته ای و پنجره ای تازه برای ما و میهن