پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 44881892 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 22126279

تحریم

دو ماه از تحریم قطر توسط عربستان و امارات گذشت