پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 32153024 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 51446473

تحریم

توماس پیکرینگ، دیپلمات ارشد آمریکایی تحلیل کرد
احمد غلامی*