پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/02/21 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2011017 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/02/14 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3190428

بودجه

اعتبارات عمرانی: 30 کشور | مشارکت اقتصادی: 28 کشور | اقتصاد مقاومتی: 20 کشور
مناقشه مسئولان اجرایی و مجمع نمایندگان استان،چه کسی درست می گوید؟
جزییات سهم عمرانی بوشهر از بودجه 96 منتشر شد؛