پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 29053332 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 49387752

انتخابات

نگاهی به شعارهای پوپولیستی در انتخابات ریاست‎جمهوری