پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/08/16 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 887463 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 6036389

انتخابات

خدری: تخلفات در نتیجه موثر نبود
در حاشیه پاسکاری فرمانداری و هیات نظارت استان؛
نمایندگان: فرماندار مستندات تخلف را ارسال نکرد/ جمشیدی: مدارک در اختیار هیات نظارت استان است
-->