پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 32079902 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 51373465

انتخابات

در حاشیه پاسکاری فرمانداری و هیات نظارت استان؛
نمایندگان: فرماندار مستندات تخلف را ارسال نکرد/ جمشیدی: مدارک در اختیار هیات نظارت استان است
در نشست هیات عالی نظارت؛