پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/08/16 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1740695 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 6887538

انتخابات

ضرورت همگرایی گروههای سیاسی برای یافتن چهره های برنامه محور و عمل گرا برای انتخابات پیش رو
در حاشیه حضور در مجلس برای توضیح پول های کثیف
-->