پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 29057541 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 49391962

انتخابات

ضرورت همگرایی گروههای سیاسی برای یافتن چهره های برنامه محور و عمل گرا برای انتخابات پیش رو
در حاشیه حضور در مجلس برای توضیح پول های کثیف