پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/08/16 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 8736049 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/10/09 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1989487

اقتصاد

گزارش سفر معاون رییس جمهور و معین ستاد اقتصاد مقاومتی در بوشهر:
اعتبارات عمرانی: 30 کشور | مشارکت اقتصادی: 28 کشور | اقتصاد مقاومتی: 20 کشور
-->