پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 31837130 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 51131187

آموزش و پرورش

دستی که استاندار ما پس زد، استاندار کردستان به گرمی فشرد
شناسایی 13 هزار کودک بازمانده از تحصیل در استان