پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 31835517 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 51129577

آموزش و پرورش

مشاور بوشهری وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد؛
به علت وقوع زلزله؛