پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 31828945 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 51123027

آموزش و پرورش

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش بوشهر:
واکنش مدیرکل بازرسی به اظهارات مدیرکل آموزش و پرورش: