پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 31829327 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 51123409

آموزش و پرورش

در نشست خبری مدیرکل آموزش و پرورش استان مطرح شد؛
آموزش و پرورش: پرونده معلم خاطی به مراجع ذیصلاح ارسال شد
یک هفته پس از حادثه آتش سوزی؛