پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/13 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2036698 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3028395

آمریکا

نخستین گزارش رسمی آمریکا از ماجرای تفنگداران: