پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 32193655 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 51487063

آمریکا

نخستین گزارش رسمی آمریکا از ماجرای تفنگداران: