پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/04/30 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 4137113 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/05/12 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1632279

آمریکا

دو بدرقه متفاوت برای بازداشت شدگان انگلیسی و آمریکایی
آزادی تفنگداران آمریکایی تدبیر توام با گذشت و عقلانیت بود
سپاه: دستگیرشدگان در محل مناسبی نگهداری می‌شوند