تصاویر/ بازدید خبرنگاران از سد رئیسعلی دلواری
عکس: فریده جعفری زاده
كدخبر: id-239466
تاريخ: 2019-01-10 11:37:29

تصاویر بیشتر اینجا ببینید