تصاویر/ خسارت سیل در روستاهای تالش
خلیج فارس: باراش شدید باران و وقوع سیل در شهرستان تالش که از ساعت 2 بامداد روز پنجشنبه 5 مهرماه آغاز شد. بر اثر وقوع سیل روستاهای شیخ محله خرجگیل، گیجاو، آسیاب شم خرجگیل در اسالم و طولارود، سراگاه و پی سرای جوکندان در تالش دچار آسیب های زیاد و تخریب کامل چند منزل مسکونی شده است.همچنین گاز و آب بخشی از این روستا ها قطع است.
كدخبر: id-220551
تاريخ: 2018-09-29 08:22:14