کاریکاتور: طرح عجیب پیش‌فروش خودروهای نامعلوم
كدخبر: id-218232
تاريخ: 2018-09-14 12:38:42

خلیج فارس: در حاشیه طرح عجیب پیش فروش خودروهای نامعلوم بدون اسم در برخی کارخانه‌های خودروسازی کشور

کاریکاتور: طرح عجیب پیش فروش خودروهای نامعلوم

کاریکاتور: طرح عجیب پیش فروش خودروهای نامعلوم