تصاویر/ میراث جهانی ساسانیان در یک نگاه
خلیج فارس: عکس ها، کاخ اردشیر، قلعه دختر و شهرگور(فیروزآباد)، تنگ چوگان، بیشابور و مجسمه شاپور(کازرون) و کاخ ساسانی (سروستان) به یادگار مانده از دوره ساسانیان را نشان می دهد که در فهرست جهانی یونسکو ثبت شدند.
كدخبر: id-207403
تاريخ: 2018-07-11 22:07:27