قیمت مرغ پرواز کرد/ سکوت ستاد تنظیم بازار بوشهر
خلیج فارس: گوشت مرغ در استان بوشهر روی کورس گرانی قرار گرفت تا طی چند روز به 8500 تومان تنه بزند.
كدخبر: id-207386
تاريخ: 2018-07-11 12:48:36

خلیج فارس: گوشت مرغ در استان بوشهر روی کورس گرانی قرار گرفت تا طی چند روز افزایش حدود 1200 تومانی قیمت را تجربه کند.

به گزارش «خلیج فارس»؛ طی هفته گذشته قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم بین 7250 تا 7400 تومان بود، اما به فاصله چند روز، قیمت به 8400 تومان رسیده است.

یک توزیع کننده عمده مرغ در بوشهر ضمن تایید افزایش قیمت می گوید: درکنار گرمای هوا که در کاهش تولید مرغداری ها و افزایش تلفات موثر بوده، گران شدن نهادهای طیور و دام به بهانه نوسانات ارزی هم در این اتفاق موثر است.

وی در گفتگو با «خلیج فارس» خاطرنشان کرد: ما دارای مرغداری و خط کشتار هستیم و توانستیه ایم با نرخ 8400 تومانی برای هرکیلوگرم مرغ را عرضه کنیم، اما در برخی مغازه ها که فاقد این امکانات هستند و مرغ را از کازرون وارد می کنند، قیمت تا 9 هزارتومان هم می رسد.

در شرایطی که گوشت مرغ در کورس گرانی قرار گرفته، خبری از اقدامات موثر ستاد تنظیم بازار استان نیست، ستادی که جهادکشاورزی استان دبیر آن می باشد.

قطعا اقداماتی نظیر عرضه مرغ منجمد در بازار و ارائه نهادهای طیور با ارز دولتی می تواند تا حدودی تعادل را در بازار ایجاد و قیمت گوشت مرغ را مهار کند.

با این حال، خبری از ستاد تنظیم بازار استان و جهادکشاورزی بوشهر برای ورود موثر به سود قشر متوسط جامعه نیست و اگر تدبیری نشود، رشد بیشتر قیمت شتاب بیشتری هم می گیرد.