جریمه بازیکنان ایرانجوان پس از سقوط
كدخبر: id-207217
تاريخ: 2018-07-11 08:09:03

خلیج فارس: طی روزهای گذشته پیام های جالبی برای بازیکنان ایرانجوان در فصل گذشته ارسال گردیده است.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از فوتبال بوشهر؛ گویا سقوط به لیگ دسته دوم باعث شده تا مدیران این باشگاه بازیکنان را به شکل های مختلف جریمه کنند.از جریمه ۲۰ درصدی تا ۶۰ درصدی که بواسطه مصدومیت برای بازیکنان ایجاد شده که در نوع خود جالب خواهد بود.این در حالی است که ایرانجوان بعد از سقوط تلخ به دسته پایین تر همچنان تشکیل جلسه ای در هیات مدیره نداشته یا اگر هم جلسه ای تشکیل شده تا این لحظه خروجی از آن منتشر نشده است.

جریمه برای بازیکنان تیمی که سقوط می کند در همه جای دنیا مرسوم است اما یک سوال وجود دارد: آیا هیات مدیره و مدیریت تیم هم در این ناکامی بزرگ جریمه ای شامل حال شان می شود؟!