فیلم/ ویلاسازی وزیرکشور در اراضی غیرمجاز!
كدخبر: id-198764
تاريخ: 2018-05-14 11:43:00

کنایه مجری تلویزیون به وزیر: استاندار و فرماندار خیلی تلاش کردند ویلای آقای وزیر [كشور] تخریب نشود. این وزیر[رحماني فضلي] درباره آزادسازی زمین های کشاورزی صحبت کرده است!