تصاویر/ سفر نوبخت به بوشهر
عکس: عباس حیدری
كدخبر: id-198177
تاريخ: 2018-05-10 08:55:41

خلیج فارس: محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه وبودجه عصر چهارشنبه در سفر به بوشهرضمن بازدید از طرح های در دست اجرای مرکز پزشکی هسته ای و دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر در جلسه اقتصاد مقاومتی استان بوشهر شرکت کرد.

http://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441923.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441924.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441938.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441939.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441940.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441930.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441931.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441932.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441933.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441934.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441935.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441922.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441937.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441941.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441942.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441943.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441944.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441945.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441972.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441973.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441974.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441975.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441976.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441977.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441979.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970219/3629850/n3629850-6441980.jpg