تصاویر/ سالگرد برف بوشهر!
خلیج فارسک آسمان بوشهر هرچند این ماهها نم پس نمی‌دهد، ولی پارسال همین موقع برف داشتیم/ عکس ها: مظفر تنی، خسروی، سلیمی و اکبر شکوه
كدخبر: id-185689
تاريخ: 2018-02-06 09:15:55