افزایش کلاهبرداری کارشناس و کارمندان جعلی شهرداری/ شهروندان مراقب باشند
خلیج فارس: به گفته این مقام انتظامی،؛ تعداد زیادی مراجعه و شکایت شهروندان طی هفته های گذشته به پلیس آگاهی در این خصوص بوده است.
كدخبر: id-181454
تاريخ: 2018-01-07 14:24:22

خلیج فارس: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان بوشهر نسبت به افزایش شکایت های ناشی از کلاهبرداری در پوشش کارمند یا کارشناس شهرداری خبر داد.

به گزارش «خلیج فارس»؛ سرهنگ موسوی بیان کرد: افرادی سودجو و فرصت طلب تحت عناوین مختلف نظیر کارمند و کارشناس شهرداری مبالغی را از شهروندان دریافت کرده و مدعی اخذ مجوزها خارج از نوبت برای صدور پروانه ساخت، تراکم، تغییر کاربری و... شده اند.

وی ادامه داد: این افراد با شناسایی و برقراری ارتباط با اشخاص متقاضي پروانه و مجوزهای شهرداری، مبالغي را تحت همين عنوان از شهروندان دریافت کرده تا درخواست آنها را سرعت بخشیده، ولی پس از دریافت پول دیگر به فرد پاسخگو نبوده یا مجعول المکان می شوند.

به گفته این مقام انتظامی؛ تعداد زیادی مراجعه و شکایت شهروندان در هفته های گذشته به پلیس آگاهی در این خصوص بوده است، از این رو تقاضا می شود شهروندان درخصوص درخواست های اینچنینی مراقب بوده و افراد مشکوک را به پلیس 110 یا حراست شهرداری معرفی کنند.