پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 9000357
کد خبر : 145653 تاریخ ثبت : 1396/1/31 11:46 نظرات تایید شده : 1

تصاویر: جشنواره دوخت‌های سنتی

نخستین جشنواره تخصصی و ملی دوخت‌های سنتی از ۲۱ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ در کتابخانه و موزه ملی ملک گشایش یافت.

http://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433690.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433693.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433694.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433695.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433696.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433697.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433698.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433699.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433700.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433703.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433702.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433704.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433705.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433706.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433707.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433708.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433709.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433710.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433711.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433715.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433716.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433717.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433718.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433719.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433720.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433721.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433722.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433723.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433724.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433725.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/17/4/2433726.jpg

عکس: سعید گلی