تصاویر/ جدال شکار و شکارچی
خلیج فارس: جدال دیدنی پلنگ با گرازی که قصد شکارش را داشت.
كدخبر: id-132548
تاريخ: 2017-01-11 15:48:12