آغاز سال تحصیلی برای کلاس اولی‌های بوشهر

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید برای کلاس اولی ها با حضور مسئولین در مدرسه سعادت بوشهر برگزار شد./ عکس: فریده جعفری زاده

پارک شغاب بوشهر

عکس: فریده جعفری زاده

همایش روز جهانی عکاسی در بوشهر

عکس: فریده جعفری زاده

آخرین ها

مراسم 24 خرداد 1394/05/18 10:56:32
عشایر 1394/05/18 10:51:39
روشندلان 1394/05/18 10:43:29
مضاربه سوری 1394/05/17 11:38:28
میگو 1394/05/17 11:07:48
بندر 1394/05/17 10:50:55
اهدا خون 1394/05/12 10:13:52
شنا 1394/05/10 11:20:13
میگو 1394/05/10 11:20:09
نشست خبری ابتکار 1394/05/07 11:54:31
نیروی انتظامی 1394/05/07 11:43:45
جلیلی در بوشهر 1394/05/05 11:58:00
اعتکاف در بوشهر 1394/05/05 11:40:25
دلواپس 1394/05/05 11:05:55