غروب ارتفاعات بهمرد دشتستان

عکس: فریده جعفری زاده

خبرنگاران بوشهری خون اهدا کردند

به همت خانه مطبوعات و رسانه‌های استان بوشهر، جمعی از خبرنگاران بوشهری به مناسبت هفته انتقال خون و ایام روز خبرنگار، خون اهدا کردند. عکس: فریده جعفری زاده

آخرین ها