پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/04/30 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 438594 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 26309645
کد خبر : 245061 تاریخ ثبت : 1397/11/17 17:36 نظرات تایید شده : 0
یادداشت خوانندگان؛

دم خروسی که بیرون زده است!

خلیج فارس: نکته ای هم با مدیرکل محترم حفاظت از محیط زیست استان؛ در ماجرای اسکله نگین، مسئولیّت اصلی و اساسی متوجه آن اداره کل محترم است و سکوتتان آزار دهنده شده است.

مهدی محبی

غرض از نگارش این مطلب، بیان نکته ای است که در گزارش ویژه ای تحت عنوان "تمسخر انقلاب توسط بازنشسته ها"در مورخ 97/11/17 در روزنامه بامداد جنوب منتشر شده است.

اسکله مواد معدنی جزیره نگین، تهدید یا فرصت؟

در بخشی از آن گزارش به مطلبی اشاره می کند که حتماً ضروریست توسط استانداری محترم بوشهر رفع ابهام شود. آن مطلب این است که نویسنده گزارش بامداد جنوب مدعی است، یک ماه صادرات مواد معدنی از جزیره نگین توسط استانداری بوشهر منع شده و سپس با اخذ 150 میلیون تومان از بخش خصوصی و دادن آن به منطقه ویژه اقتصادی، مسئله حل شده است.

امّا سوال:

1-به فرض صحت ادعای گزارش نویس بامداد جنوب، اگر اسکله دپو و حمل مواد معدنی در جزیره نگین دارای مشکل است (گزارش ارزیابی زیست محیطی که نگارنده دیده است موید آن است)، باید قاطعانه و در جهت صیانت از حقوق عامه، از آن ممانعت کرد، نه این که به ثمن بخس، حقوق مردم را با عده ای خام فروش سودجو، معامله کرد.

2-اگر ادعای گزارش نویس بامداد جنوب هم نادرست است، لازمست که استانداری محترم بوشهر، نسبت به ارائه توضیح و تکذیب آن اقدام نماید.

روی دیگر سخن هم با مقامات مسئول اجرای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه است که لازمست با توجه به مطلب مندرج در گزارش فوق الذکر، موضوع را با دقت بررسی نموده و ضمن ارائه گزارش آن به مردم، با خاطی یا خاطیان در تضییع حقوق عمومی، برخورد شایسته را به عمل آورند.

نکته ای هم با مدیرکل محترم حفاظت از محیط زیست استان؛ در ماجرای اسکله نگین، مسئولیّت اصلی و اساسی متوجه آن اداره کل محترم است و سکوتتان آزار دهنده شده است.

در این زمینه
اسکله مواد معدنی جزیره نگین، تهدید یا فرصت؟